Missie

Hemel-Bed werkt vanuit een missie:

‘Alles wat de aarde voortbrengt is bedoeld voor het welbevinden van alle bewoners en daaruit volgt dat Hemel-Bed vanuit de intentie werkt om zo goed mogelijk voor elkaar en voor de aarde te zorgen.’

Hemel-Bed is een sociale onderneming

Hemel-Bed is een sociale onderneming (Social Enterprise) dat aan zoveel mogelijk mensen ten goede wil komen.
Dat komt tot uitdrukking in de volgende kernwaarden:

1. Thema Schoonheid en Troost

Hemel-Bed wil een duurzaam eerbetoon zijn aan de overledene; aan zijn leven, zijn lichaam en ziel. En zachtheid, schoonheid en troost bieden aan familie, vrienden en bekenden. Schoonheid troost.

2. Hemel-Bed wil werk verdelen

Waar mogelijk werken wij samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat alle mensen met hun werk graag een zinvolle maatschappelijke bijdrage leveren. Zij zijn kundig en bijzonder toegewijd.

3. Wat de aarde voortbrengt is bedoeld voor ons allemaal

Een van de kernwaarden van Hemel-Bed is dat haar producten en de opbrengsten aan zoveel mogelijk mensen ten goede komen. De aarde en wat zij voortbrengt is immers bestemd voor ons allemaal?
Hemel-Bed kiest voor een zinvolle besteding van de toekomstige winst:
het ondersteunen van projecten voor kwetsbare ouderen in Nederland of daarbuiten.

Hoe groter het bedrijf Hemel-Bed wordt, hoe meer de sociale onderneming kan betekenen voor mensen die hulp nodig hebben.
Dit inspireert ons enorm!

4. Hemel-Bed en het milieu

Hemel-Bed is schoon, ecologisch, natuurlijk en volledig afbreekbaar. De A-kwaliteit hout komt van de snelgroeiende populier (FSC), de katoen is fairtrade en biologisch, het leer is plantaardig gelooid (dus niet met chroom geconserveerd) en we kiezen voor houtverbindingen in plaats van metalen schroeven of nieten.

5. Hemel-Bed en transparantie

Een kernwaarde van Hemel-Bed is transparant te zijn als bedrijf.
Hemel-Bed is een dienstverlenend product voor een overleden mens en zijn/haar naasten.
Het Hemel-Bed is niet bedoeld voor commerciële doorverkoop. De prijzen voor particulieren en voor uitvaartondernemingen zijn daarom hetzelfde. 

Op vrijwillige basis deed Hemel-Bed mee met de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken in 2013 en hoort bij de 200 meest transparante bedrijven van Nederland.

6. Hemel-Bed en dienstverlening

Behalve het aanbieden van mooie ecologische uitvaartkisten, wil Hemel-Bed bijdragen aan een klimaat waarin mensen zich meer op hun gemak voelen bij alles wat met sterven en uitvaart te maken heeft. Hoe meer vertrouwdheid er ontstaat, hoe meer er rust komt in plaats van angst als het gaat over het einde van het leven. 

Visie van Hemel-Bed

Hoe wil Hemel-Bed haar missie verwezenlijken?
1. Door verkoop van ecologische uitvaartproducten
2. Via voorlichting, o.a. over ecologische opbaring op gras
3. Via Open Dagen
4. Alle activiteiten uitvoeren met respect voor mens en milieu.
5. Hemel-Bed is lid van de volgende maatschappelijke organisaties:
• Amnesty
• Greenpeace
• Natuurmonumenten

Wie de zorg voor elkaar en de aarde mooi heeft verwoord is
onze voormalige koningin Beatrix in haar kerstboodschap van 2011.

 

Kersttoespraak Koningin Beatrix 2011

Kersttoespraak van Koningin Beatrix in 2011