Omgaan met Verlies en rouwverwerking

Hemel-Bed werkt samen met verschillende dienstverleners die ondersteuning bieden bij verlies en rouwverwerking.

Energetische Therapie

De Vorm

Carolina Verbeek is praktijkondersteuner en geeft Healing Touch Therapie in de regio ’t Gooi en omstreken vanuit haar praktijk De Vorm in Naarden. Zij komt ook bij mensen thuis en bij zorginstellingen. Healing Touch is een op energie gebaseerde verpleegkundige interventie om het welzijn te bevorderen voor cliënten en mantelzorgers. Zij leert mensen hoe zij zelf het ziekte- en stervensproces energetisch kunnen verlichten. Carolina is tevens secretaris van de Stichting Healing Touch Nederland.
www.healingtouch.nl

Carolina is bereikbaar via mail: cmverbeek@gmail.com en via 06-53766563

Carolina Verbeek

Carolina Verbeek 

Met Hart en Ziel

Petra van Schaik is Energetisch Therapeut en biedt diverse methodes aan, zoals reiki,
Bach Bloesemtherapie, edelsteenmassage en Quantum Touch, als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg en/of voor heerlijke ontspanning. Zij is gevestigd in Amersfoort. 
www.petramethartenziel.nl

Petra van Schaik

Petra van Schaik

 

Ritueelbegeleiding

Stap voor stap bij afscheid
Vanuit het midden van het land geeft Bea van de Hoef vorm aan haar praktijk ‘Stap voor stap bij afscheid’ als persoonlijk begeleider oftewel ritueelbegeleider bij afscheid. Hierbij geeft zij samen met de nabestaanden vorm en inhoud aan de afscheidsceremonie. Zij luistert goed en vindt creatieve oplossingen. 
www.stapvoorstapbijafscheid.nl

Bea van de Hoef

Bea van de Hoef

Tekstschrijvers

Elke Bon
Elke Bon schrijft korte, kernachtige teksten, zoals deze:

‘Wordt nooit de zon
Wordt nooit het licht
Wordt nooit de maan
of de woorden waarmee ik dicht’

Zij brengt de teksten aan op handgevormde kommen of andere voorwerpen.
www.elkebon.nl

Elke Bon

Elke Bon

Nabestaandenconsulenten

Maria Wijnmaalen |  nabestaandenconsulent
Na de begrafenis of crematie word je als nabestaande(n) of executeur geconfronteerd met alles wat er nog geregeld moet worden. Administratieve zaken, het afwikkelen van een nalatenschap, het ontruimen van een huis en bezittingen. Als nabestaandenconsulent adviseer ik je graag hoe deze zaken goed te regelen, waardoor je tijd en geld bespaart. Het hoogste rendement haal je als je deze zaken vooraf regelt.

Je kunt Maria bereiken op 010-415 08 40 of  06-24 632 612

Maria Wijnmaalen

Maria Wijnmaalen

Uitvaartfotografie

Milvia Luijendijk|  uitvaartfotograaf
Milvia Luijendijk verzorgt onder de naam De Gevoelige Plaat fotoreportages van het afscheid van uw dierbare. Naast het registreren van wat er op zo’n dag gebeurt, zoekt Milvia vooral ook naar die beelden, die later troost kunnen bieden. Met als woonplaats Utrecht, kan zij bijna heel Nederland makkelijk bereiken en is dus landelijk inzetbaar.

Je kunt Milvia bereiken op  06 – 430 86 115. 
http://www.degevoeligeplaat.nu

Milvia Luijendijk

Milvia Luijendijk

^