Dichter Louis Lehmann † 28-12-2012

Dichter Louis Lehmann †

In 2012 is de dichter Louis Lehmann gestorven, las ik in een necrologie geschreven door Arjen Fortuin (NRC, 28-12-2012). Het artikel heb ik bewaard, want ik wil graag meer van Louis lezen.
Hij is 92 jaar geworden en schreef afgelopen herfst nog in Hollands Maandblad.
In zijn bundel van 6 jaar geleden heeft hij een mooi gedicht geschreven over de dood:
‘Wat boven komt’. De titel van het gedicht is ‘De dood’.

De dood

Als ik voor het laatst in slaap zal vallen,
hoop ik dat ik net zal denken aan iets anders.

Een zekere troost gaat ervan uit; de lichte ironie in zijn gedicht helpt om moeilijke dingen draaglijk te maken.
 Vermoedelijk is hij niet de enige met zo’n soort gedachte over de dood.
Heb jij ook dat je gedachten over de dood of wat ermee te maken heeft opschrijft -al dan niet in de vorm van een gedicht- en wil je dat met ons delen? Dank je.

Rouw kan mild en rauw zijn

Dat is het vreemde aan rouw; soms voelt het mild en soms rauw. Bij milde rouw hebben de dierbare herinneringen de overhand, bij rauwe rouw is het scherpe gevoel van gemis op de voorgrond. Bij milde rouw ervaar je nog steeds eenheid met de ander of zelfs nabijheid van degene waar je van houdt. Bij rauwe rouw ervaar je vooral de afscheiding; het pijnlijke van niet meer kunnen delen, niet meer kunnen aanraken.

Wat mij bezighoudt is hoe je van rauwe rouw naar milde rouw kunt komen, hoe je dat proces in jezelf kunt ondersteunen. Ik heb gemerkt dat het voor mij goed werkt om doelbewust met mijn gedachten naar fijne herinneringen te gaan en daar -ook bewust- dankbaarheid voor te voelen. Als je je dankbaar voelt is er niet tegelijk plaats voor rauw verdriet. Neig ik daarnaar en ik signaleer het ‘op tijd’ dan ga ik gauw terug naar het gevoel van dankbaarheid. Aansluitend doe ik andere dingen; de tuin in, de fiets pakken; zorgen dat ik het goede van het leven voel, zorgen dat ik de dankbaarheid vasthou.
Hoe doe jij het om jezelf te beschermen voor een te grote dosis verdriet als die ‘ondraaglijk’ dreigt te worden?

Verlies- en rouwbegeleiding

Verlies verwerken

Verlies en verdriet horen bij het leven. Meestal kom je er dan ‘overheen’ en komt je levensvreugde ook terug.
Maar het kan langdurig en diepgaand aanhouden, zodat veel levensvreugde verloren gaat en je het gevoel hebt dat je er niet overheen komt.
Het verlies en de pijn zijn soms zo groot of complex, dat het helpt om er samen met een professional naar te kijken.

Verlies kan een ’trigger’ zijn

Datgene wat je ’triggert’ doet je onbewust herinneren aan een vroegere situatie  waar je als kind niet tegen opgewassen was. Onbewust verdringen we pijn als die te veel is om aan te kunnen als kind. Daardoor krijg je dat gevoel opnieuw als je een vergelijkbare situatie meemaakt. Je onbewuste vergeet de weggedrukte pijn namelijk niet.

Oplossingsgerichte werkwijze

Tijdens coaching en therapie is die oude pijn ook aanwezig, maar is nu van korte duur. Het gaat hier niet over spitten in het verleden; het gaat over oplossingen vinden.
In de veilige situatie van coaching en therapie leer je bijvoorbeeld jezelf te geven wat je destijds nodig had en in de toekomst nodig kunt hebben.

Lelieblad met een waterhart

De lelie is het symbool voor de voortbrengende krachten van de geestelijke en de stoffelijke natuur

Coaching of therapie?

De eerste vraag is dan: welk doel heb je? Wil je je richten op ‘eenvoudige’ gedragsverandering waar je voorlopig mee voort kunt (coaching), of wil je liever diepgaande veranderingen in jezelf bewerkstelligen (therapie)?
Je doelen komen aan bod en dat leggen we in het tweede gesprek vast in werkafspraken.

Wat heb je nodig?

Om optimaal profijt te hebben van een coach- of therapietraject heb je motivatie, eerlijkheid en concentratie nodig. Als je medicatie gebruikt m.b.t. psychische klachten doe je er goed aan je behandelend arts op de hoogte te brengen.

Moed

Het is voor veel mensen nog niet zo makkelijk om aan coaching te beginnen;
het vraagt moed om voor jezelf te erkennen dat het nog niet zo goed met je gaat.
Een afspraak maken is een
 belangrijke stap naar een nieuwe toekomst waarin je verdriet hanteerbaar wordt en er ruimte komt voor nieuwe levensvreugde.
Die moed wens ik je toe.
Je bent van harte welkom.

Mijn achtergrond

Madelon Revermann

Behalve gerichte opleidingen en permanente zelfeducatie beschik ik over 66 jaar levenservaring en groei nog elke dag.
Opleidingen:
* NLP-Practitioner en NLP-Master
* Opleiding Verlies- en rouwbegeleiding
* Medische Basis Opleiding

Trajectinformatie

Het eerste gesprek is een kennismaking en is bedoeld om een duidelijk beeld
te krijgen van wat je wilt bereiken en wat ik daarbij voor je kan betekenen.
Dit eerste gesprek duurt maximaal 1 uur.
Bij wederzijds vertrouwen in een waardevolle en resultaatgerichte samenwerking maken we een vervolgafspraak. De duur van een consult is gemiddeld 3 kwartier tot 1,5 uur.

In het tweede gesprek praten we verder over inhouden en doelen en geef je aan wat je wilt: wil je alleen gedrag veranderen of wil je dieper (en duurzamer) gaan.
Samen leggen we concrete doelen en werkafspraken vast.
Een coachingstraject is meestal zo’n 8 tot 16 keer, afhankelijk van de inhouden en doelen die aan de orde zijn.

Tarief

Het tarief is €67 per 3 kwartier, inclusief btw.

Afspraken

Afspraken zijn elke werkdag en ook op zaterdag mogelijk.